بایگانی برچسب: اتصالات کربن استیل

اتصالات استیل 304

اتصالات استیل 304 ، اتصالات به خطوط لوله اجازه جهت مانند ELL ، تغییر از [...]