لیست قیمت اتصالات استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ فروش فوق العاده


لیست قیمت اتصالات استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ فروش فوق العاده ، فروش لوله و اتصالات استیل تایوانی و اروپایی و همچنین چینی تحت وندور به قیمت روز و قیمت فوق العاده توسط پتروپارسیان در بازار لوله و اتصالات استیل ایران صورت میپذیرد .

گروه تجاری پتروپارسیان وارد کننده اتصالات استنلس استیل از جمله :

۱- زانو استنلس استیل ۹۰ درجه

۲- تبدیل استیل در انواع صاف و کج ۳۰۴L و ۳۱۶L

۳- کپ استنلس استیل ۳۰۴L و ۳۱۶L

۴- مهره ماسوره استیل ۳۰۴L

۵- پیچ و مهره استیل ۳۰۴

۶- سه راه استیل ۳۰۴ و ۳۱۶

۷- انواع لوله استنلس استیل در انواع درز دار مانیسمان و رده های ۱۰ و رده ۴۰ و رده ۸۰ و ۱۶۰ طبق جدول لوله استیل و همچنین لوله های استیل درز دار در انواع رده ۱۰ و رده ۴۰  در گرید های استیل ۳۰۴ و استیل ۳۱۶ و استیل نسوز ۳۱۰ و  استیل ۳۰۹٫

۸- لوله و اتصالات نرده استیل

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل 316 و 304 فروش فوق العاده

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ فروش فوق العاده

اتصالات استنلس استبل بطور کلی وظیفه ایجاد پلی بین لوله ها و سایر متریال ساخته شده را دارند که این امر باعث تغییر جهت و تغییر فشار و بطور کلی در کنترل گرفتن سیال مورد نظر میگردد.

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل :

سایز موجود

لیست قیمت زانو استنلس استیل

لیست قیمت تبدیل استنلس استیل

لیست قیمت سه راه استنلس استیل

لیست قیمت بوشن استنلس استیل

سایز ۱/۲ اینچ

قیمت زانو استیل ۴۵,۰۰۰ ریال

قیمت تبدیل استیل ۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت سه راه استیل ۱۴۲,۰۰۰ ریال

قیمت  بوشن استیل ۸۰,۰۰۰ ریال

سایز ۳/۴ اینچ

قیمت  زانو استیل ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت تبدیل استیل ۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت سه راه استیل ۱۸۵,۰۰۰ ریال

قیمت  بوشن استیل ۹۰,۰۰۰ ریال

سایز ۱ اینچ

قیمت  زانو استیل ۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت تبدیل استیل ۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت سه راه استیل ۲۰۵,۰۰۰ ریال

قیمت بوشن استیل ۱۰۰,۰۰۰ ریال

سایز ۱/۴ ۱ اینچ

قیمت  زانو استیل ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت تبدیل استیل ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت سه راه استیل ۲۵۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۱۱۰,۰۰۰ ریال

سایز ۱/۲ ۱ اینچ

زانو استیل ۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت تبدیل استیل ۱۵۰,۰۰۰ ریال

سه راه استیل ۳۳۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۱۱۰,۰۰۰ ریال

سایز ۲ اینچ

زانو استیل ۱۸۰,۰۰۰ ریال

تبدیل استیل ۲۳۰,۰۰۰ ریال

سه راه استیل ۳۹۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۱۲۵,۰۰۰ ریال

سایز ۱/۲ ۲ اینچ

زانو استیل ۲۸۰,۰۰۰ ریال

تبدیل استیل ۳۰۰,۰۰۰ ریال

سه راه استیل ۵۵۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۱۵۵,۰۰۰ ریال

سایز ۳ اینچ

زانو استیل ۳۸۰,۰۰۰ ریال

تبدیل استیل ۴۹۰,۰۰۰ ریال

سه راه استیل ۸۰۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۱۹۰,۰۰۰ ریال

سایز ۴ اینچ

زانو استیل ۴۵۰,۰۰۰ ریال

تبدیل استیل ۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت سه راه استیل ۹۹۰,۰۰۰ ریال

بوشن استیل ۳۲۰,۰۰۰ ریال

 

 

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل 316 و 304 فروش فوق العاده

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ فروش فوق العاده

 

پتروپارسیان وارد کننده و فروشنده لوله استنلس استیل ۳۰۴ تایوان و دیگر کشورهای تحت وندور لیست و لوله استنلس استیل ۳۱۶ تایوان و اروپا

 لیست قیمت لوله استنلس استیل ۳۰۴ :

سایز لوله استیل

لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰

لوله استیل ۳۰۴ رده ۴۰

لوله ۱/۲ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل  ۱/۲ اینچ رده ۱۰ ۱۹۶,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۱/۲ اینچ رده ۴۰ ۱۹۶,۰۰۰ ریال

لوله ۳/۴ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل ۳/۴ اینچ رده ۱۰ ۱۹۲,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴ سایز ۳/۴ اینچ رده ۱۹۳,۰۰۰ ریال

لوله ۱ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل ۱ اینچ رده ۱۰ ۱۹۲,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴ سایز ۱ اینچ رده ۴۰ ۱۹۲,۰۰۰ ریال

لوله ۱/۴ ۱ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ ۱۹۱,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴L سایز ۱/۴ ۱ رده ۴۰ ۱۹۱,۰۰۰ ریال

لوله ۱/۲ ۱ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل ۱۹۰,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۱۹۰,۰۰۰ ریال

لوله ۲ استیل

هر کیلو لوله استنلس استیل ۲ اینچ رده ۱۰  ۱۸۹,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله  استیل ۳۰۴L سایز ۲ اینچ رده ۴۰ ۱۸۹,۰۰۰ ریال

لوله ۱/۲ ۲ استیل

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴ ۱۹۱,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴L سایز ۳۰۴ ۱۹۱,۰۰۰ ریال

لوله ۳  استیل

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴ ۱۸۹,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل  ۱۸۹,۰۰۰ ریال

لوله ۴ استیل

هر کیلو لوله استیل ۳۰۴  ۱۸۹,۰۰۰ ریال

هر کیلو لوله استیل ۱۸۹,۰۰۰ ریال

 

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل 316 و 304 فروش فوق العاده

لیست قیمت اتصالات استنلس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴ فروش فوق العاده

پترو پارسیان با حضور مستمر خود در بازار استیل ایران ( مجتمع پارس غدیر و تجارت استیل ایران ) توانایی ارائه خدمات :

۱- فروش لوله استیل ۳۱۶ ۲- خرید لوله استنلس استیل ۳- فروش اتصالات استنلس استیل

۴- قیمت اتصالات استنلس استیل ۵- قیمت لوله استنلس استیل ۳۰۴ ۶- خرید و فروش لوله و اتصالات استیل

۷- قیمت لوله و اتصالات جوشی استیل ۸- فروش لوله و اتصالات استیل شیر یا صنایع غذایی ۹- قیمت اتصالات استیل ۳۱۶

۱۰- لیست قیمت اتصالات استیل جوشی و رزوه ای ۱۱-فروش لوله استیل ۳۰۴ ۱۲- لیست قیمت لوله استنلس استیل ۳۱۶

لوله و اتصالات استنلس استیل با قیمت و کیفیت کاملا تضمینی توسط پترو پارسیان وارد میگردد ( STAINLESS STEEL FITTING AND PIPE FITTING  ).

یکی از متریال پر استفاده در صنایع لوله و اتصالات جوشی استیل میباشد و به همین دلیل لیست قیمت تولید اتصالات استیل بنا به مصرف متغیر میباشد.

برای دریافت لیست قیمت اتصالات استیل ۳۰۴ و لیست قیمت اتصالات استیل ۳۱۶  و همچنین لیست قیمت لوله استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ تایوان و اروپایی و چینی تحت وندور و قیمت لوله و اتصالات نرده استیل تماس حاصل فرمایید.

 


یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - دسته: اتصالات صنعتی, اتصالات و شیرآلات

برچسب ها: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دیدگاهها:

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید


تمامی حقوق این سایت برای شرکت پتروپارسیان محفوظ می باشد.طراحی شده توسط میلاد زارع