لیست قیمت ورق استیل خش دار، یکی از پرمصرفترین انواع ورق استیل در زمینه ی دکوراتیو ورق استنلس استیل خش دار میباشد که قیمت این ورق مقداری بالاتر از ورق استیل براق و مات میباشد که به دلیل فرایند خش دار کردن و روکش گذاری این نوع ورق استیل میباشد .

بطور کلی ورق استنلس استیل خش دار به علت اینکه مصارف دکوراتیو و جهت زیبا سازی فضای بیرونی ساختمان، آسانسور و دستگاه های خانگی و صنعتی میباشد باید سطحی با خش یکنواخت و یکدست داشته باشد و همچنین سطح آن باید توسط روکش محافظت گردد. در مورد خش دار کردن ورق استنلس استیل باید دانست که به دو صورت ورق استیل فابریک (که در خود کارخانه تولید کننده ورق استیل خش دار میگردد) و ورق خش دار داخلی که از خش دار کردن ورق استیل براق یا مات توسط دستگاه های خش زنی انجام می پذیرد.

 

قیمت ورق استیل صنعتی خشدار

نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان)
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۱۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۱۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۱۵,۰۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۱۵,۰۰۰

قیمت ورق استیل صنعتی مات

نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان)
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.5 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۳,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰
قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۸۱,۵۰۰

 

قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش
قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش

قیمت و فروش ورق استیل خشدار طلایی :

قیمت ورق استیل خش دار طلایی به علت واردات و تغییرات نرخ ارز و همچنین میزان موجودی انبار به صورت روزانه قیمت گذاری میگردد. بنابر این برای دریافت قیمت میبایست با کارشناسان فروش به صورت روزانه تماس حاصل فرمایید .همچنین قیمت فروش ورق استیل خشدار طلایی نسبت به سایر ورق های استیل بالاتر میباشد چراکه متریال اولیه آن یعنی ورق استیل طلایی هزینه تولید بسیار  بالاتری نسبت به ورق استنلس استیل نقره ای دارد. همچنین این نوع ورق نیز همانند ورق استیل خش دار به دو صورت فابریک وارداتی و یا از طریق خش دار کردن ورق استیل طلایی بدست می آید. قابل توجه است هر دو نوع ورق استیل خشدار توسط گروه بازرگانی پتروپارسیان قابل ارائه و تامین میباشد.

 

قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش
قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش

ورق استیل خش دار روکش دار :

ورق های استنلس استیل به علت حساسیت زیاد به تغییر فرم ظاهری و ظرافتی که دارند (اینگونه ورق ها برای مصارف دکوراتیو و نمای آسانسور و غیره بکار میروند) باید توسط لایه ای از جنس پلاستیک روکش شوند تا از خراب شدن و غیر یکدست شدن خش ورق استیل جلوگیری گردد . پس از برش کاری ورق استیل و نصب آن در محل مورد نظر و در مرحله پایانی این روکش از روی ورق استیل باز میشود.

قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش
قیمت ورق استیل خش دار روکش دار و فروش

در کل، برای دریافت بهترین لیست قیمت ورق استیل خش دار، با گروه بازرگانی پتروپارسیان وارد کننده ورق استیل خش دار و ورق استیل خشدار طلایی و ارائه خدمات فروش ورق استیل و ارائه قیمت ورق استیل همراه باشید. برای دریافت قیمت و موجودی انبار با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

به این مطلب امتیاز دهید...

امتیاز 5 / 5. تعداد رای: 2

هیچ کس رای نداده! شما اولین نفری باشید که رای می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *